Databeveiliging en privacy

Afasietherapie.be van Logoclicks gaat zorgvuldig en verantwoord om met persoonsgegevens.

Afasietherapie.be is ontwikkeld op basis van het ‘Privacy by design’ principe en dat betekent dat al tijdens de ontwikkeling van Afasietherapie.be, in een vroeg stadium, rekening gehouden is met zowel technische als organisatorische maatregelen voor optimale databeveiliging en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.

Het ‘Privacy by Design Framework‘ is als uitgangspunt gekozen om aan alle onderdelen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR), te voldoen.

General Data Protection Regulation

In het ontwerp van Afasietherapie.be van Logoclicks is ook gewaarborgd dat er niet méér persoonsgegevens verwerkt worden dan strikt noodzakelijk voor het doel van de verwerking.

Afasietherapie.be volgt de richtlijnen van ISO 27001, de internationale norm voor informatiebeveiliging.

Naast het borgen van kwaliteitscriteria, vereist ISO 27001 dat informatiebeveiligingsmaatregelen op controleerbare wijze zijn ingericht voordat kan worden gesproken over adequate informatiebeveiliging.

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie