General Data Protection Regulation

Databeveiliging en privacy

Afasietherapie.be van Logoclicks gaat zorgvuldig en verantwoord om met persoonsgegevens.

Afasietherapie.be is ontwikkeld op basis van het ‘Privacy by design’ principe en dat betekent dat al tijdens de ontwikkeling van Afasietherapie.be, in een vroeg stadium, rekening gehouden is met zowel technische als organisatorische maatregelen voor optimale databeveiliging en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.

Het ‘Privacy by Design Framework‘ is als uitgangspunt gekozen om aan alle onderdelen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR), te voldoen.

Logoclicks Development, ontwikkelaar van Afasietherapie, heeft met succes alle stappen doorlopen die noodzakelijk zijn om aan de AVG wetgeving te voldoen.
Hiervoor is gebruik gemaakt van het stappenplan van de Stichting AVG voor het KMO.

De Stichting AVG verklaart dat Logoclicks Development BV het AVG-programma geheel heeft doorlopen. Logoclicks Development BV verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Download hier de meest recenten AVG verklaring.

In het ontwerp van Afasietherapie.be van Logoclicks is ook gewaarborgd dat er niet méér persoonsgegevens verwerkt worden dan strikt noodzakelijk voor het doel van de verwerking.

Afasietherapie.be volgt de richtlijnen van ISO 27001, de internationale norm voor informatiebeveiliging.

Naast het borgen van kwaliteitscriteria, vereist ISO 27001 dat informatiebeveiligingsmaatregelen op controleerbare wijze zijn ingericht voordat kan worden gesproken over adequate informatiebeveiliging.

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie