Samenwerkingspartners

Het e-health platform Afasietherapie.be van Logoclicks is ontwikkeld en vormgegeven door een consortium bestaande uit docent-onderzoekers en lectoren van de opleidingen logopedie van Hogeschool Utrecht, Hogeschool Rotterdam en Thomas More Hogeschool Antwerpen.
Het praktijkgericht onderzoek heeft het ontwerp van Afasietherapie.be onderbouwd en de implementatie ervan ondersteund.

Thomas More Hogeschool Antwerpen
De Thomas Hogeschool Antwerpen doet onderzoek naar het soort oefening in relatie tot de gediagnosticeerde aandoeningen. De aanwijzingen die uit dot onderzoek volgen zijn de basis voor de te ontwikkelingen oefeningen op word- en zinsniveau.

Hogeschool Utrecht
Het Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie van de  Hogeschool Utrecht heeft het onderzoek voornamelijk gericht om het meten van resultaten van de oefeningen en aanwijzingen geven om de resultaten te gebruiken voor de samenstelling van nieuwe oefeningen.

Hogeschool Rotterdam
Het Lectoraat Zorg voor Communicatie van de Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum zorginnovatie) richt het onderzoek voornamelijk op feedback en cueing en zal aanwijzingen geven om deze in een online situatie toe te passen.

Proeftuinpartners:
Ieder prototype en de eindversie van Afasietherapie.be is, volgens een vast protocol, getest in de praktijk.

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht is een ambitieuze hogeschool in een dynamische omgeving. Als University of Applied Sciences verzorgt de HU onderwijs en doet onderzoek.

De Hogeschool Utrecht leidt professionals op die gewild zijn op de arbeidsmarkt.

Hogeschool Rotterdam

Het onderwijs op Hogeschool Rotterdam is nauw verweven met de stedelijke en regionale ontwikkelingen in de regio Rotterdam.

In een voortdurende wisselwerking en samenwerking delen wij kennis, kunde en ervaring met het bedrijfsleven, instellingen en overheid.

Thomas More Antwerpen

Thomas More is een unie van hogescholen binnen de Associatie KU Leuven.

Zij biedt studenten innovatief professioneel hoger onderwijs in nauwe samenwerking met het werkveld.

Door haar toonaangevend onderwijs, toepassingsgericht onderzoek en dienstverlening vormt zij een motor van regionale ontwikkeling.

ERAC

ERAC (European and Regional Affairs Consultants) heeft als adviesbureau ruim vijfentwintig jaar ervaring in het ontwerpen, ontwikkelen, realiseren en beoordelen van vaak complexe samenwerkingsprojecten.

Basalt Revalidatie

Basalt Revalidatie is een van de grootste revalidatiecentra in Nederland en heeft meerdere vestigingen in Den Haag, Delft, Gouda en Zoetermeer.

Door de combinatie van patiëntgerichte zorg, onderzoek en opleiding biedt Sophia Revalidatie grensverleggende medisch specialistische revalidatie aan volwassenen, jongeren
en kinderen.

Voormalig Rijnland Revalidatie

Het voormalig Rijnlands Revalidatie Centrum is met ruim 400 medewerkers, moderne voorzieningen en vestigingen in Leiden en Alphen aan den Rijn een belangrijke factor in revalidatie in de regio.

In onze visie moet revalidatie altijd tot doel hebben de patiënt zoveel mogelijk zelfstandig te maken.

Rijnlands Revalidatiecentrum is samen gegaan met Sophia Revalidatie en heten nu Basalt Revalidatie.

Hersenz

Hersenz in Nederland is er voor mensen die in hun dagelijks leven problemen ondervinden door hun hersenletsel en die willen leren omgaan met de gevolgen van hun letsel.

De behandelingen van Hersenz worden geboden door ervaren specialisten.

Afasiecentrum Rotterdam e.o.

Het Afasiecentrum Rotterdam e.o. biedt multidisciplinaire behandeling of professionele begeleiding én ondersteuning aan mensen met NAH en hun naast betrokkenen.

Zij kunnen onder leren om beter te communiceren en/of actiever en zelfredzaam deel te nemen aan het sociaal en maatschappelijk leven.

Het centrum fungeert als expertisecentrum voor iedereen te maken heeft met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Groepspraktijk Kompas

Logopedie richt zich op de hulpverlening bij communicatiestoornissen en vervult daarom een duidelijke maatschappelijke rol.

Groepspraktijk Kompas onderzoekt en behandelt stoornissen en beperkingen op het gebied van communicatie, met name spraak, taal, stem en gehoor bij zowel kinderen als volwassenen.

Afasienet

AfasieNet is het gezaghebbende platform op het gebied van afasie in Nederland en Vlaanderen en heeft tot doel afasiezorg te optimaliseren.

AfasieNet voorziet naasten van mensen met afasie van informatie.

Hersenletsel.nl

Hersenletsel.nl is een Nederlandse vereniging van en voor mensen die door hersenletsel zijn getroffen en hun naasten. De vereniging helpt met het zo veel mogelijk terug krijgen van de regie op uw leven na het oplopen van hersenletsel.

Hersenstichting

Al in februari 2016 deed de Nederlandse Hersenstichting al een aanbeveling voor Afasietherapie.be omdat intensieve therapie belangrijk is. Lees hier de aanbevelingsbrief.

Met speciale dank aan:

Logopedie Centrum José Nijboer

Kansen voor West

Kansen voor West is het samenwerkingsverband van de vier  Nederlandse provincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht en hebben  gezamenlijk een programma gemaakt om de regionale economie in de Randstad een innovatieve impuls te geven.

Dit gebeurt door het geven van subsidies aan het bedrijfsleven in de regio.

Het programma wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie