Wat is afasie?

Afasie is een taalstoornis die het gevolg is van niet aangeboren hersenletsel.

Afasie komt van A (= niet) fasie (= spreken).

Mensen met afasie kunnen moeite hebben met spreken, begrijpen en schrijven.
Afasie is bij iedereen anders.

Afasie maakt het moeilijk om contact te hebben met andere mensen.
Afasie kan het dagelijks functioneren belemmeren.

Wat zijn de gevolgen van afasie?

Afasie is verworven en dat wil zeggen dat mensen met afasie voor het hersenletsel geen problemen hadden met taal. Ze communiceerden vroeger zonder enig probleem.

Afasie ontstaat meestal door beschadigingen in de linker hersenhelft door een beroerte (hersenbloeding of herseninfarct), een verkeersongeval of bij een hersentumor.

Mensen met afasie kunnen problemen hebben met:

  • Spreken
  • Begrijpen
  • Lezen
  • Schrijven

Afasie is een probleem met het begrijpen en produceren van de taal daardoor kunnen mensen met afasie niet meer goed zeggen wat ze willen.

Het vinden van woorden wordt lastig of onmogelijk en het samenstellen van zinnen is moeilijk.

Afasie voor iedereen verschillend

Geen twee mensen met afasie zijn precies gelijk, afasie is bij iedereen anders.

De ernst en omvang van afasie zijn onder andere afhankelijk van de plaats en de ernst van de hersenbeschadiging.

Sommige mensen met afasie kunnen wel goed taal begrijpen, maar hebben moeite met het vinden van de juiste woorden of met het bouwen van zinnen.

Anderen spreken juist wel veel, maar wat zij zeggen is voor de gesprekspartner niet of moeilijk te begrijpen; deze mensen hebben vaak grote problemen met het begrijpen van taal.

Let wel: iemand met afasie beschikt over het algemeen over zijn volledige intellectuele capaciteiten.
Dat maakt afasie extra frustrerend zowel voor de persoon met afasie als de omgeving.

Hoe vaak komt afasie voor?

Ongeveer 30% van de mensen die een beroerte krijgt, de meest voorkomende oorzaak van niet-aangeboren hersenletsel, krijgt ook afasie.

Jaarlijks zijn dat ongeveer 14.000 mensen in Nederland en België samen oftewel 38 per dag.

In België en Nederland leven zeker 54.000 mensen met afasie.

Poppenfilm 20 jaar leven met afasie – Ullekeskermis

De film (poppenspel) is een soort autobiografie van Ubrt die twintig jaar geleden door een hersentrombose getroffen werd en sindsdien leeft met de niet aangeboren taalstoornis afasie. Het leven van Ubrt en zijn echtgenote Janneke is grondig gewijzigd.

Lees meer op de website van Afasie.be.

Als de woorden niet meer komen

In de onderstaande documentaire vertellen patiënten hun ervaring over hun leven na een beroerte. Als mensen niet meer kunnen praten, als gevolg van afasie, kun je met muziek iets laten horen waar je geen woorden voor nodig hebt.

Woorden kunnen op een eenvoudige melodische manier makkelijker aangeleerd worden. Het samen zijn en het samen communiceren is al een bijdrage in het welbevinden van de betrokkenen.

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie