Hersenletsel

Afasieprijs

Maatschappelijke bewustwording over niet aangeboren hersenletsel (NAH) is één van de speerpunten voor Hersenletsel.nl en zo ook voor de vereniging in de regio Noord-Holland. Vandaar dat het regiobestuur samen met hoofdsponsor Logoclicks de Afasieprijs heeft ingesteld.

De algemene doelstelling van de Afasieprijs is om mensen met afasie zoveel mogelijk zelfstandig te laten functioneren.

afasieprijs 2017

Logoclicks is de trotse sponsor van de afasieprijs 2017.

Hedy d ‘Ancona reikte Afasieprijs 2017 uit na première Dit is ….”DINGES!”

Hedy d’Ancona leidde de vertoning van Dit is ….”DINGES!” in met een verhaal over hoe spreken met en luisteren naar haar man veranderde door afasie. De afasie was het gevolg van een beroerte 13 jaar gelden.

Bij een vraaggesprek vertelden de winnaars over hun leven met afasie en hoe ze het prijsgeld van zesduizend euro zullen gebruiken om in 2018 vier openbare colleges en een publieksevenement te organiseren om de gewaarwording en maatschappelijke acceptatie van afasie te vergroten.

Hersenletsel treft zo’n 130.000 Nederlanders ieder jaar. Niet aangeboren hersenletsel (NAH) verandert het leven compleet van iedereen. De vereniging Hersenletsel.nl is er voor getroffenen en hun naasten. Het streven is om kennis over en het maatschappelijke begrip voor hersenletsel te vergroten.

Door onbekendheid ontvangt slechts 10% van de Nederlanders, die hersenletsel oploopt, specialistische revalidatie! Met zesduizend leden is Hersenletsel.nl de grootste vereniging voor NAH getroffenen in Nederland.

Ook in de regio Noord-Holland zijn bewustwording en belangenbehartiging speerpunten voor Hersenletsel.nl.

De vereniging heeft de Prijsvraag afasie ingevoerd om NAH brede maatschappelijke aandacht te geven. Samen met hoofdsponsor Logoclicks reikt Hersenletsel.nl Noord-Holland dit jaar een prijs van € 6.000 uit.

Deze Prijsvraagafasie is geen eenmalige actie. Besloten is dit de prijsvraag uit te schrijven in 2018 en volgende jaren. Hersenletsel.nl roept bedrijven, instellingen en organisaties in Noord-Holland op zich te melden als sponsor of als deelnemer.

Logoclicks is de trotse sponsor van de Afasiewedstrijd 2017.

Dit is …. “DINGES!”

Dit is ….”DINGES!” is een schitterende introductie van vier prijswinnaars van de Afasie prijs 2017. Tamara van Scheppingen, Jiri Hemming, Hetty de Ruiter en Siemon Vroom vertellen hoe ze leven met afasie.

Dit is ….”DINGES!” maakt in één keer duidelijk wie deze mensen zijn.

Filmmaakster Roswitha Eshuis laat alle vier de winnaars van de Afasieprijs 2017 als mens schitteren met een verwijzing naar hun leven met afasie.

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie