Types afasie

Afasie is een taalstoornis, en geen spraakstoornis, die het gevolg is van een hersenbeschadiging.

Hierbij kunnen verschillende taalproblemen optreden, zoals het verwisselen van klanken, problemen met begrjpen van taal of het vinden van woorden.

Er zijn verschillende types afasie.
De taalproblemen of symptomen die bij afasie optreden, zijn bij ieder mens anders.

De bekendste types afasie zijn van Wernicke en afasie van Broca. Vormen die zijn vernoemd naar twee neurologen uit de 19e eeuw.

Afasie van Broca

Mensen met hersenletsel in en rondom het centrum van Broca spreken vaak weinig, langzaam en niet vloeiend. Zij hebben moeite om te gaan praten en maken vaak korte zinnen. Ook is er vaak sprake van het verdraaien van woorden en het verwisselen van letters en lettergrepen.

Kenmerken van motorische afasie (afasie van Broca)

Spreken

 • Iemand weet wel wat hij wilt zeggen, maar kan dit moeilijk onder woorden brengen.
 • Spreken gaat niet vloeiend.
 • Iemand maakt korte zinnen en last veel pauzes in.
 • Iemand moet vaak lang zoeken naar het juiste woord.
 • Iemand zegt gekke woorden.
 • Iemand kan zich moeilijk uitdrukken in het algemeen en dit geldt ook voor schrijven en gebaren.

Begrijpen

 • Iemand begrijpt korte en simpele zinnen vaak wel.
 • Iemand is zich heel bewust van je situatie en de problemen en dat maakt degene wanhopig en boos.

Afasie van Wernicke

Mensen met afasie van Wernicke vinden het moeilijk om dingen te begrijpen die andere mensen tegen ze zeggen.

Deze patiënten kunnen zelf wel woorden uitspreken maar er is meestal geen logica in hun zinnen.
Ze gebruiken bijvoorbeeld heel veel werkwoorden in hun zinnen.

Mensen met sensorische afasie weten zelf meestal niet dat hun zinnen niet kloppen.

Dit komt omdat ze de woorden die ze uitspreken wel horen, maar niet kunnen vertalen naar betekenis en dus ook niet horen dat er iets mis is.

Kenmerken van sensorische afasie (afasie van Wernicke)

Praten

 • Iemand kan vloeiend praten.
 • Iemand is geneigd om veel te praten.
 • Iemand vervormt soms woorden of vervangt ze door ‘onzinwoorden’ (woorden die niet bestaan).
 • Iemand komt bovengenoemde problemen ook tegen bij lezen of schrijven.

Begrijpen

 • Iemand heeft veel problemen met het begrijpen van taal.
 • Iemand is zich niet goed bewust van de situatie en de problemen.
 • Iemand begrijpt niet goed waarom de omgeving het niet verstaat.

Andere types afasie

Naast afasie van Broca en afasie van Wernicke zijn er nog andere soorten afasie die afhankelijk zijn van het hersengebied dat is aangedaan.

Globale afasie
Globale afasie is de ernstigste vorm van afasie. Het is een combinatie van Broca’s afasie en Wernicke’s afasie, met als gevolg dat praten en anderen  begrijpen heel moeilijk of onmogelijk is.

Conductieafasie
Iemand met een conductieafasie kan wel praten en taal begrijpen, maar niet herhalen wat er eerder gezegd is.

Amnestische afasie
Amnestische afasie is de minst ernstige vorm van afasie. Degene kan vloeiend praten en de zinnen kloppen, maar soms is er moeite met het vinden van woorden.

Uitleg types afasie

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie