Wat is Afasie?

Afasie is een taalstoornis veroorzaakt door niet aangeboren hersenletsel waardoor de communicatie wordt belemmerd. (a=niet, fasie=spreken).

Afasie is een probleem met het begrijpen en produceren van de taal.

Mensen met afasie kunnen moeite hebben met:

  • Spreken
  • Begrijpen
  • Lezen
  • Schrijven

Mensen met afasie kunnen eigenlijk niet meer goed zeggen wat ze willen.

Afasie is geen spraakstoornis en geen cognitieve beperking.

Therapie voor mensen met afasie

De logopedist onderzoekt, behandelt en adviseert patiënten op het gebied van taal, spraak, stem, gehoor, kauwen en slikken.

Zij kunnen problemen met hun taal- en spraakvermogen krijgen door een beroerte (CVA), een tumor, een ongeval, een neurologische aandoening zoals de ziekte van Parkinson of MS.

Therapie voor mensen met afasie

Ieder mens met afasie is verschillend.
Afasietherapie is daarom altijd maatwerk.

Afasietherapie.be is gemaakt voor logopedisten om mensen met afasie intensiever en vaker te kunnen laten oefenen in de praktijk of thuis.

De wetenschap zegt dat vaker oefenen de kans op verbetering van de gevolgen van de afasie vergroot.

Met Afasietherapie.be kan vaker thuis te geoefend worden  met oefeningen die zo goed als mogelijk aansluiten bij de soort en ernst van de afasie.

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat frequentieverhoging van behandelingen, intensivering en personalisatie van afasietherapie positieve resultaten oplevert in het herstel van de taalvaardigheid.

Afasietherapie.be is ontwikkeld volgens de laatste stand van de wetenschap.

De Kosten

Afasietherepie.be is  alleen te verkrijgen zijn via de logopedist.

Vraag uw logopedist in het ziekenhuis, het revalidatiecentrum of de praktijk over de mogelijkheden.

Hier vindt u de logopedisten die Afasetherapie.be gebruiken.

Later verschijnt ook een versie die gebruikt kan worden door mensen met afasie die geen behandeling meer krijgen van de logopedist.

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan hieronder aan.

Hersenstichting

Aanbevolen door de Nederlandse Hersenstichting

Annet Wielemakers, voormalig Hoofd Patiëntenzorg van de Nederlandse Hersenstichting: “Graag willen wij het initiatief van Afasietherapie bij u aanbevelen om patiënten weer een ‘eigen stem’ te geven!”.

Lees hier de aanbevelingsbrief van de Hersenstichting.

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie