Betere zorg door maatwerk

Afasietherapie.be van Logoclicks is ontwikkeld om mensen met afasie betere en intensievere behandeling te kunnen geven in de revalidatie en chronische fase zodat de sociale en maatschappelijke participatie toe kan nemen.

Online afasie therapie helpt de logopedist om op eenvoudige wijze een grote variatie aan maatwerkoefeningen samen te stellen  die optimaal aansluiten op de aard en de ernst van de afasie en de interesse en achtergrond van de persoon met afasie.

1. Verhoogt frequentie en intensiteit van afasietherapie

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat intensivering, verhoging van de behandelfrequentie en personalisatie van therapie positieve resultaten opleveren in het herstel van de taalvaardigheid waardoor het welzijn verbetert (Graf et al., 2011; Sünderhauf et a., 2008). Frequentieverhoging en intensivering van therapie zijn in het huidige zorgstelsel echter niet eenvoudig mogelijk.

Afasietherapie.be van Logoclicks biedt online hulpmiddelen voor de logopedist om frequentieverhoging, intensivering en personalisatie van therapie eenvoudig mogelijk te maken.

Afasietherapie.be maakt een hogere therapie-intensiteit mogelijk door online maatwerk huiswerkoefeningen aan te bieden waardoor de persoon met afasie meer dan twee uur per week effectief kan oefenen.

2. Stel eenvoudig gepersonaliseerd oefenmateriaal samen

Afasietherapie.be van Logoclicks ondersteunt de logopedist met evidence based werken en het (geautomatiseerd) samenstellen van oefeningen die passen bij de aard en de ernst van de afasie.

Met Afasietherapie.be stelt de logopedist per cliënt gepersonaliseerde oefeningen samen waarvan de moeilijkheid berekend wordt op basis van verschillende wetenschappelijk vastgestelde variabelen en waarvan de resultaten vastgelegd worden. Zo worden de resultaten van de therapie inzichtelijk en kan voortgang aangetoond worden.

Afasietherapie.be is ontwikkeld om eenvoudig maatwerkoefeningen samen te stellen die aansluiten bij de aard en de ernst van de afasie en die aansluiten bij de interesse, het niveau en de belastbaarheid van de cliënt.

Afasietherapie.be ondersteunt de logopedist met evidence based werken en het (geautomatiseerd) samenstellen van oefeningen die passen bij de individuele wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt.

3. Evidence based handelen

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat intensivering, verhoging van de behandelfrequentie en personalisatie van therapie positieve resultaten oplevert in het herstel van de taalvaardigheid.

Afasietherapie.be is gebaseerd op het cognitief-linguïstische taalverwerkingsmodel van Ellis & Young (Ellis A.W., & Young A.W. (1988)) en vertaalt recent wetenschappelijk onderzoek naar een evidence-based werkmethode.

Afasietherapie.be van Logoclicks is altijd actueel en maakt gebruik van de meeste recente wetenschappelijke kennis.

4. Eenvoudig in gebruik en verhoogt de zelfredzaamheid

Afasietherapie.be van Logoclicks kan na een korte introductie, door de logopedist, zelfstandig door de cliënt gebruikt worden op het moment dat het je cliënt het beste uitkomt. De logopedist krijgt een overzicht van de vorderingen van de oefeningen en wanneer deze gedaan zijn.

Afasietherapie.be biedt daarnaast verschillende geautomatiseerde cueing en feedbackmogelijkheden die de cliënt helpen om de oefeningen zelfstandig en zonder directe hulp van de logopedist te maken. De cues en feedback mogelijkheden stel de logopedist zelf in.

De direct zichtbare resultaten helpen bij de motivatie van de cliënt en verhogen de therapietrouw.

5. Onbeperkt aanbod van gevarieerde oefeningen

Mensen met afasie hebben beperkingen in de dagelijkse communicatie mogelijkheden. De logopedist speelt een belangrijke rol om op methodische wijze invulling te geven aan de individuele therapie van de cliënt.

Afasietherapie.be van Logoclicks helpt de logopedist bij het stoornisgericht trainen van de cliënten met een vrijwel onbeperkt aanbod oefenmateriaal met veel variatie die de cliënt ook, zonder directe begeleiding, zelfstandig kan uitvoeren.

Dat scheelt tijd, verhoogt de zelfredzaamheid van de cliënt en komt de therapie ten goede.

6. Vermindert niet-cliënt gebonden tijd en vereenvoudigt verslaglegging

Voor effectieve cognitief-linguïstische therapie is er ruim voldoende gevarieerd behandelmateriaal benodigd voor alle taalmodaliteiten. In veel praktijken is dit oefenmateriaal niet beschikbaar en moet per cliënt verzameld worden.

Afasietherapie.be lost deze beperkingen op met een online hulpmiddel voor de logopedist om personen met afasie gevarieerde gepersonaliseerde oefeningen aan te bieden als huiswerk of in de praktijk.

De logopedist stelt de oefeningen samen uit een groot bestand van woorden en afbeeldingen met individueel in te stellen moeilijkheidsgraden en cueingsmogelijkheden. De resultaten van de oefeningen worden vastgelegd en dienen als basis voor de vervolgtherapie en voor verslaglegging.

Afasietherapie.be genereert automatisch de resultaten van de individuele oefeningen per cliënt die eenvoudig in de verslaglegging kunnen worden opgenomen.

Dit scheelt veel tijd en geld en verlaagt de niet-cliëntgebonden tijd en administratieve lasten.

7. Sluit aan op de Logopedische Richtlijn

In België is (nog) geen richtlijn voor de behandeling van mensen met Afasie.  Daarom gebruikt Afasietherapie.be de Nederlandse Logopedische Richtlijn ’Diagnostiek en behandeling van afasie’ (2015) die schrijft: ‘Een hoge therapie-intensiteit kan echter ook worden gerealiseerd door directe therapie met de logopedist aan te vullen met zelfstandige oefeningen, oefeningen met een computerprogramma of oefeningen in groepen of met een co-therapeut.’

Afasiethereapie.be van Logoclicks geeft daar de praktische invulling aan en volgt de aanwijzingen uit de Nederlandse Logopedische Richtlijn ’Diagnostiek en behandeling van afasie’.

8. Gebaseerd op het taalverwerkingsmodel van Ellis & Young

Afasietherapie.be van Logoclicks richt zich op de ondersteuning van stoornisgerichte therapie en is gebaseerd op de inzichten van cognitief-linguïstische therapie volgens het taalverwerkingsmodel van Ellis & Young, de basis voor diagnostiek en therapie bij afasie.

In de diagnostiek van taalstoornissen op woordniveau wordt vaak uitgegaan van het
taalverwerkingsmodel van Ellis & Young (1988). Het model is tot stand gekomen op basis van gevalsstudies van patiënten met een hersenbeschadiging en die vergeleken zijn met de prestaties van gezonde proefpersonen.

Ellis & Young konden de taalmodulen en verbindingen (de routes) hiertussen onderscheiden en die vastleggen in een model waarin de vier taalmodaliteiten (lezen, schrijven, spreken en luisteren) met elkaar in verband gebracht worden.

De stoornisgerichte therapie richt zich op de taalstoornis zelf en beoogt de verbetering van de onderliggende taalverwerking op de aangedane linguïstische niveaus.

9. Veilig conform Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Afasietherapie.be van Logoclicks gaat zorgvuldig en verantwoord om met persoonsgegevens.

Afasietherapie.be is ontwikkeld op basis van het ‘Privacy by Design’ principe en dat betekent dat al tijdens de ontwikkeling van Afasietherapie.be, in een vroeg stadium, rekening gehouden is met zowel technische als organisatorische maatregelen om veilig om te gaan met persoonsgegevens.

Een belangrijke technische maatregel is het toepassen van encryptie, ook wel versleuteling genoemd, op de databases zodat de opgeslagen informatie onleesbaar wordt gemaakt en de toegangsrechten tot de database en de directe toegang tot de onderliggende opslagstructuren beschermd worden zodat persoonsgegevens veilig zijn.

Afasietherapie.be voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en heeft zijn handelingen op het gebied van informatiebeveiliging gestructureerd vastgelegd.

Afasietherapie.be volgt de richtlijnen van de norm voor informatiebeveiliging internationale ISO 27001.

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie