Trainingen en cursussen

Online therapie en blended zorg vragen om verschillende vaardigheden om de toepassingen optimaal in te kunnen zetten bij de behandeling van mensen met afasie. Niet alleen de technische mogelijkheden moeten benut worden maar ook de gecombineerde behandeling vraagt om een andere manier van werken. Logoclicks ontwikkelt trainingen en cursussen om logopedisten die mensen met afasie behandelen te helpen met de toepassing van online therapie.

Training Afasietherapie.be

In de basistraining Afasietherapie.be leer je de toepassing van online therapie op stoornisniveau. De wetenschappelijke en de theoretische opbouw, de werking en het gebruik van Afasietherapie.be worden uitgelegd zodat je direct aan de slag kan.
De trainingen bestaat uit twee delen: theoretische onderbouwing en de theoretische onderbouwing.

Cursus hybride zorg voor PMA

In de cursus ‘Hybride zorg bij de behandeling van mensen met afasie’ leer je hoe invulling kan geven aan je coachende rol met behulp van hybride zorg en hoe maak je optimaal gebruik kan maken van de beschikbare therapietijd.
Je krijgt handvatten en praktische tips om online therapie met SimpTell en Afasietherapie.be optimaal te in te zetten en te combineren met een fysieke behandeling.

CRKBO – erkend

Lieke Hoppenbrouwers (Groepspraktijk Kompas) is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door middel van deze erkenning is het mogelijk om onze cursussen vrij van BTW aan te bieden.

Wij voldoen aan de kwaliteitscode voor onderwijsinstellingen voor kort beroepsonderwijs en de CRKBO kwaliteitsnormen opgesteld door het CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland. In het kader van Europese BTW-wetgeving heeft de Nederlandse overheid het CPION de opdracht gegeven instellingen te toetsen op de gestelde CRKBO kwaliteitsnormen.

Accreditatie

De trainingen en cursussen zijn geacrrediteerd.

Accreditatie punten voor ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici), kwaliteitsregister Paramedici, categorie NVLF (logopedisten).

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie