Meet de resultaten van therapie voor cliënt en zorgverzekeraar

De resultaten van de individuele oefeningen per cliënt worden vastgelegd. Hiermee kunnen de resultaten van de therapie eenduidig vastgelegd worden en voortgang aan getoond worden.

Rapportage van resultaten werkt motiverend voor de cliënt. Verwacht kan worden dat zorgverzekeraars binnen afzienbare termijn ook voor logopedie zal overstappen naar prestatiebekostiging. Therapieresultaten kunnen dan eenvoudig aan getoond worden.

Afasietherapie.be implementeert, wanneer beschikbaar, PROM-vragenlijsten (Patient Reported Outcome Measures) waarbij het gaat om hoe de cliënt denkt over de behandelresultaten en PREM-vragenlijsten (Patient Reported Experience Measures) waarbij het gaat hoe de cliënt de zorgverlening heeft ervaren.

De Nederlandse versie van de Stroke and Aphasia Quality of Life Scale-39g (SAQOL-39) (Van Ewijk, L., Versteegde, L., Raven-Takken, E. & Hilari, K. (2016)) kan, indien gewenst samen met de cliënt, online afgenomen worden.

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie