Telelogopedie: online logopedie

Logopedie via internet ook wel telelogopedie genoemd, is wel zo handig. De cliënt en de logopedist hoeven de deur niet meer uit. En je zit veel minder vast aan traditionele therapietijden. In dit artikel wordt uitgelegd hoe online logopedie werkt en of het net zo goed is als traditionele therapie.

Wat is telelogopedie?

Telelogopedie is therapie op afstand zonder dat de client en de logopedist in dezelfde ruimte zijn.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten telelogopedie:

  • Synchrone therapie waarbij de logopedist en cliënt op hetzelfde moment vanacht hun computer samen oefenen
  • Asynchrone therapie waarbij de logopedist oefeningen klaar zet die de client op een ande momnet maakt

Bij synchrone therapie wordt via de beeldverbinding de logopediebehandeling gegeven met een webcam en een veilig platform. Er is dan face-to-face contact tijdens de behandeling.
Synchrone telelogopedie is een uitstekende vervanging voor een reguliere behandeling. De behandeling staat gelijk aan een reguliere behandeling in de praktijk.

De behandeling wijkt qua tijdsinvestering niet af van een face-to-face behandeling.

Bij asynchrone telelogopedie zet de logopedist de oefeningen voor de cliënt online klaar. De cliënt kan de oefening thuis op een tablet of computer doen op het moment dat het beste past. De resultaten van de oefeningen worden weer teruggestuurd naar de logopedist die ze kan nakijken. Afasietherapie.nl van Logoclicks is asynchrone therapie.

Hoe werkt telelogopedie?

Telelogopedie werkt eigenlijk op dezelfde manier als traditionele logopedie. Alleen bij online logopedie zien en horen de cliënt en de logopedist elkaar via het beeldscherm van de computer of tablet.

De oefeningen zijn zichtbaar op het computerscherm of een tablet.

Een therapiesessie op afstand is mogelijk maar de logopedist kan ook huiswerk klaarzetten die de cliënt zelfstandig kan doen. De resultaten worden door de logopedist nagekeken en later online of in de praktijk besproken.

Het mooie is dat de resultaten elektronisch vastgelegd worden zodat de resultaten vergeleken en de therapie daarop aangepast kunnen worden. Als de cliënt huiswerkoefeningen doet krijgt die direct online feedback van het computerprogramma en wordt heel effectief oefenen mogelijk.

Met de hedendaagse technologie zijn de internetverbindingen in de meeste gevallen snel genoeg voor een goede kwaliteit van beeld en geluid.

De mening van de professor logopedie

Prof. Dr. Ellen Gerrits is sinds de zomer van 2010 lector logopedie aan de faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Utrecht en sinds 2014 professor aan de Universiteit Utrecht.

Ellen Gerrits vertelde in 2011 al over telelogopedie. Als je het hebt over ontwikkeling van de logopedie dan hoort daar ook ICT in wat Ellen betreft.

“ICT-toepassingen zijn voor mij vooral een middel dat logopedisten heel goed kunnen gebruiken als ondersteuning van hun therapie. Eén keer therapie in de week is immers heel weinig. Alles wat je kunt gebruiken om de frequentie van het oefenen te verhogen is welkom.”

De mening van de voorzitter van de VVL

De Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL) is de wettelijk erkende beroepsvereniging voor logopedisten in Vlaanderen.

In een interview vertelde Pol De Meyere, voorzitter van de VVL in 2019:

‘Voor  de VVL moeten innovaties erop gericht zijn om de administratie bij aanvraag van een tussenkomst en de communicatie met de verzekeringsinstellingen te verminderen.

Ten tweede zou e-health kunnen dienen om bepaalde aspecten gerelateerd aan de logopedische problematiek van een patiënt te consulteren.

Ten derde dient er inspraak te zijn van de beroepsgroep op gebied van de innovatie. In ons geval wat e-health vanuit RIZIV betreft is dat nu niet het geval. De Roadmap eGezondheid bepaalt de richting.

Ten vierde willen wij graag telelogopedie gerealiseerd zien worden.

Al sinds 2014 is het toepassen van telelogopedie aan de orde geweest op het congres van VVL, in publicaties in het tijdschrift Logopedie en op het RIZIV. De wetgeving wordt momenteel voorbereid. Dit verloopt via contacten met de overheid en het RIZIV.’

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie