Prijzen

Afasietherapie.be van Logoclicks is alleen beschikbaar voor logopedisten die geregistreerd zijn bij het Riziv.

Afasietherapie.be wordt betaald op basis van een kost per logopedist per maand.

Zelfstandige logopedisten

De kosten voor het gebruik van Afasietherapie.be voor in België gevestigde en geregistreerde logopedisten bedragen vanaf € 19,95 per logopedist per maand inclusief BTW.

Het gebruik van Afasietherapie.be wordt maandelijks, per cliënt waarvoor u oefeningen aangemaakt heeft, inclusief BTW in rekening gebracht.

De betalingstermijn is 15 dagen na factuurdatum.

Zelfstandige praktijken

Zelfstandige praktijken Kosten incl. BTW
Voor maximaal 4 cliënten per maand. Per logopedist/per maand. €   19,95
Voor 5-8 cliënten per maand. Per logopedist/per maand. €   35,95
Voor meer dan 8 cliënten per maand. Per logopedist/per maand. €   49,95
De kosten worden maandelijks achteraf gefactureerd op basis van het aantal cliënten waarvoor er in die maand oefeningen klaargezet zijn. Opzegtermijn een maand.

Aan het einde van iedere maand wordt vastgesteld voor hoeveel cliënten je oefeningen aangemaakt hebt. Voor dat aantal cliënten wordt het maandbedrag in rekening gebracht. De betalingstermijn is 15 dagen na factuurdatum.

Je kunt, elk moment, tijdelijk onderbreken of stoppen met het gebruik van Afasietherapie.nl voor je cliënten.

Ziekenhuizen en revalidatiecentra

Instellingen: ziekenhuizen en revalidatiecentra Kosten incl. BTW
Per logopedist per jaar tot en met 4 logopedisten per instelling. €   430,00
Per logopedist per jaar voor meer dan 4 logopedisten per instelling. €   365,00
De kosten worden jaarlijks vooraf gefactureerd op basis van het aantal logopedisten dat gebruikt maakt van Afasietherapie van Logoclicks. Opzegtermijn een maand voor afloop jaar.

Scholing

Afasietherapie is eenvoudig in gebruik en maakt gebruik van het meest recente wetenschappelijke onderzoek en literatuur.

Het is om deze reden van belang dat je weet hoe deze onderzoeken zijn doorvertaald in de software.

Logoclicks biedt twee verschillende cursussen aan voor logopedisten die optimaal gebruik willen maken van Afasietherapie:

  • de korte online cursus van 2 uur
  • de uitgebreide cursus via Pro-Education.

Korte online cursus (2 uur)

Korte online cursus van twee uur voor logopedisten die personen met afasie behandelen in de eerste en tweede lijn.

In het eerste deel wordt de theoretische onderbouwing behandeld. In het tweede deel  komen de werking en de interpretatie resultaten aan de orde.

Diagnostiek en (Online) Behandeling van Afasie: NBT en Afasietherapie.be

In deze cursus van Pro-Eduation wordt vanuit de diagnose met de nieuwe Nederlandse Benoem Taak de link naar de behandeling van afasie gelegd. Afasietherapie.be  wordt praktisch uitgelegd en toegepast.

Aan het einde van de eerste lesdag kan je de NBT gebruiken en oefen je zelf met het gebruik van Afasietherapie.be. De tweede lesdag staat in het teken van de praktische toepassing van online afasietherapie.

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie