Prijzen

Afasietherapie.be van Logoclicks is alleen beschikbaar voor logopedisten die geregistreerd zijn bij het Riziv.

Afasietherapie.be wordt betaald op basis van een kost per logopedist per maand.

Zelfstandige logopedisten

De kosten voor het gebruik van Afasietherapie.be voor in België gevestigde en geregistreerde logopedisten bedragen vanaf € 19,95 per logopedist per maand inclusief BTW.

Het gebruik van Afasietherapie.be wordt maandelijks, per cliënt waarvoor u oefeningen aangemaakt heeft, inclusief BTW in rekening gebracht.

De betalingstermijn is 15 dagen na factuurdatum.

Zelfstandige praktijken

Zelfstandige praktijken Kosten incl. BTW
Voor maximaal 4 cliënten per maand. Per logopedist/per maand. €   19,95
Voor 5-8 cliënten per maand. Per logopedist/per maand. €   35,95
Voor meer dan 8 cliënten per maand. Per logopedist/per maand. €   49,95
De kosten worden maandelijks achteraf gefactureerd op basis van het aantal cliënten waarvoor er in die maand oefeningen klaargezet zijn. Opzegtermijn een maand.

Aan het einde van iedere maand wordt vastgesteld voor hoeveel cliënten je oefeningen aangemaakt hebt. Voor dat aantal cliënten wordt het maandbedrag in rekening gebracht. De betalingstermijn is 15 dagen na factuurdatum.

Je kunt, elk moment, tijdelijk onderbreken of stoppen met het gebruik van Afasietherapie.nl voor je cliënten.

Ziekenhuizen en revalidatiecentra

Logopedisten die werkzaam zijn in Zelfstandige praktijken kunnen gebruik maken van de kosten voor particuliere praktijken, zoals hierboven vermeld, of kunnen kiezen voor onderstaande jaartarieven:

Instellingen: ziekenhuizen en revalidatiecentra Kosten incl. BTW
Per logopedist per jaar tot en met 4 logopedisten per instelling ongeacht het aantal behandelde cliënten.. €   430,00
Per logopedist per jaar voor meer dan 4 logopedisten per instelling ongeacht het aantal behandelde cliënten.. €   365,00
De kosten worden jaarlijks vooraf gefactureerd op basis van het aantal logopedisten dat gebruikt maakt van Afasietherapie van Logoclicks. Opzegtermijn een maand voor afloop jaar.

Scholing

Afasietherapie is eenvoudig in gebruik en maakt gebruik van het meest recente wetenschappelijke onderzoek en literatuur.

Het is om deze reden van belang dat je weet hoe deze onderzoeken zijn doorvertaald in de software.

Logoclicks biedt twee verschillende cursussen aan voor logopedisten die optimaal gebruik willen maken van Afasietherapie:

  • de ‘Basistraining Afasietherapie.nl’
  • de cursus ‘Hybride zorg bij de behandeling van mensen met afasie’

Basistraining Afasietherapie.be

De online training van anderhalf uur voor logopedisten die personen met afasie behandelen. 

In het eerste deel wordt de theoretische onderbouwing behandeld. In het tweede deel  komen de werking en de interpretatie resultaten aan de orde.

Cursus Hybride zorg bij de behandeling van mensen met afasie

De online curusus van twee uur voor logopedisten die personen met afasie behandelen. In de cursus krijg je handvatten en tips om online therapie met SimpTell en Afasietherapie.be optimaal te in te zetten.

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie