Basistraining online behandeling met Afasietherapie.be

De Covid-19 crisis heeft de voordelen van therapie op afstand nog eens duidelijk gemaakt. Met telelogopedie kunnen logopedisten, ondanks de beperkingen, de behandelingen voortzetten en de zorg continueren. 

Met online logopedie van Afasietherapie.be oefent de cliënt met individuele oefeningen thuis om de frequentie van stoornisgerichte therapie op woordniveau te verhogen.

De telelogopedie behandeling verloopt via een online platform voor de logopedist waarmee eenvoudig gevarieerde oefeningen op maat samengesteld worden en op een tablet aangeboden worden aan de cliënt. De cliënt maakt de oefeningen via een app (iPad of Android)  en de resultaten worden teruggestuurd.

Voor wie?

De scholing online behandeling van afasie met Afasietherapie.be duurt anderhalf uur en is bedoeld voor logopedisten die personen met afasie behandelen in de eerste en tweede lijn.

Belang van scholing

De beleidsmatige aandacht voor scholing en een leven lang leren is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Door de snelheid van technologische ontwikkelingen zijn voortdurende investeringen in scholing vereist om kennis en vaardigheden bij te houden.

E-health, therapie op afstand zijn daarbij onvermijdelijke ontwikkeling die van belang zijn te blijven volg.

 

Deelnamekosten en inschrijving:

De scholing is gratis voor logopedisten die een testaccount hebben.
Heb je geen testaccount maak dat dan hier aan: https://www.afasietherapie.be/gratis-testaccount/

Voor logopedisten zonder testaccount bedragen de kosten 20 euro, vrijgesteld van BTW.

Aarzel niet en meld je hieronder aan.

Programma scholing Afasietherapie.be

Deel 1: theoretische onderbouwing

Toelichting op en begrijpen van de wetenschappelijke basis, theoretisch kader en uitgangspunten van Afasietherapie.be

  • Basistheorie van cognitief-linguïstische therapie (CLT) voor woordvinding: deze theorie wordt toegelicht en is uitgangsbasis voor het opstellen van de digitale oefeningen.
  • Toelichting op het taalverwerkingsmodel van Ellis & Young: de keuze van de oefeningen is opgesteld volgens de methodiek van dit taalverwerkinsmodel. Er is een directe link naar het digitale programma.
  • Vanuit de diagnose een individueel behandelplan opstellen met de inzet van online therapie: uitleg over theoretische achtergrond qua moeilijkheidsgraad, cueing en individuele niveaubepaling binnen het programma.

Deel 2: werking en interpretatie resultaten

Het aanleren van de werking om verantwoord gebruik te maken van Afasietherapie.be van Logoclicks.

  • Samenstellen van stoornisgerichte semantische oefeningen met behulp van Afasietherapie.be op basis van enkele concrete casussen.
  • Interpreteren van de resultaten van Afasietherapie.be van Logoclicks.

Voor de online scholing gebruiken we de veilige versie van Zoom.us.

Voor de scholing ontvang je per email een link om deel te nemen.

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie