Hoe het werkt

Afasietherapie.be van Logoclicks is gemaakt in nauwe samenwerking met logopedisten en afasietherapeuten in de eerste en tweede lijn met als doel het zoveel als mogelijk naadloos in te passen in je dagelijkse werkzaamheden.

Afasietherapie.be moet gebruikt kunnen worden door elke logopedist en afasietherapeut zonder dat ten koste gaat van de effectieve behandeltijd. 

Afasietherapie.be is gebaseerd op aanwijzingen van de betrokken hogescholen en vertaalt recent wetenschappelijk onderzoek naar de dagelijkse praktijk.

In de onderstaande video’s wordt uitgelegd hoe Afasietherapie.be werkt.

Oefeningen maken in 4 stappen

Om de maatwerkoefeningen voor de cliënt samen te stellen worden de volgende 4 stappen doorlopen:

  1. Kies welke taalmodaliteit (auditief en visueel taalbegrip of mondelinge en schriftelijke taalproductie) geoefend moet worden.
  2. Kies de linguïstische parameters, specifieke oefeneffecten en cues.
  3. Kies de moeilijkheid van de oefeningen.
  4. Stuur de oefeningen naar de cliënt.

Afasietherapie.be heeft verschillende cueing methoden die online toepasbaar zijn zonder tussenkomst van jou zodat de cliënt in veel gevallen door kan met de oefeningen ook als dat wat moeilijker gaat.

Door de nauwkeurige bepaling van de soort oefeningen, het thema en de moeilijkheid kan een vrijwel onbeperkt aantal oefeningen gegeneerd worden. De onderverdeling van de woorden in categorieën en thema’s sluiten de oefeningen optimaal aan op de interesses van de cliënt en dat zal een positieve invloed hebben op de motivatie.

Resultaten en verslaglegging

Per cliënt kan je de historie zien van de oefeningen en de resultaten.

Per serie oefeningen wordt vast gelegd:

  • Aantal goed en foute antwoorden
  • De benodigde tijd
  • Gebruik van cues

De resultaten kan je eenvoudig ‘knippen en plakken’ in je verslagen.

 Koppeling ECD

Logoclicks is in gesprek met de belangrijkste leveranciers van ‘Elektronische Cliënten Dossiers (ECD) om te onderzoeken of een koppeling technisch mogelijk is.

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie